1
KONTAKT:

Designcraft, s.r.o.
Vrbická 1948
SK-03101 Liptovský Mikuláš
mobil: +421 907 72 52 22
e-mail: mudrik@stvorec.sk


Portfólio služieb

Vieme, že pokiaľ bude investor s našimi službami spokojný, nebude váhať nás osloviť aj v budúcnosti. Preto poskytujeme kvalitné a komplexné riešenia, ktoré do maximálnej možnej miery korešpondujú s predstavami investora projektu.

Pre dosiahnutie tohto cieľa nestačí len vypracovanie samotnej projektovej dokumentácie. U nás nájdete technickú podporu počas celej doby prípravy projektu a jeho samotnej realizácie.

Geodetické zameranie
Zameranie pôvodného stavu robíme vo vlastnej réžii a je z a d a r m o ! Prečo? Odmenou je pre nás ušetrený čas pri vypracovávaní projektu. Vlastné zameranie nám zaručuje kvalitu a dokáže ušetriť veľa času pretože si ho "šijeme na mieru".
Inžinierske siete
Súčasťou geodetického zamerania je aj zistenie prítomnosti inžinierskych sietí a zakreslenie ich polohy. Pri zemných prácach isto nemilo prekvapí pretrhnutý telefońny kábel, vodovod, prinahoršom plynovodné potrubie alebo kábel VN.
Návrh a vypracovanie PD
Návrh riešenia novej stavby či rekonštrukcie musí zohľadňovať potreby danej lokality a jej okolia. Snažíme sa nájsť riešenie, ktoré je ekonomicky menej náročné ale po kvalitatívnej a funkčnej stránke spĺňa všetky požiadavky stavebného zámeru.
Rozpočet / výkaz výmer
Rozpočet a výkaz výmer sú súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade časového oneskorenia začiatku výstavby Vám dokážeme rozpočet prepočítať na aktuálne ceny stavebných prác a materiálov. Náš moderný softvér to dokáže za pár sekúnd.
Vytýčenie stavby
Pri každej stavbe je nepochybne jedným z najdôležitejších krokov samotné vytýčenie prvkov konštrukcie danej stavby. Pre vytyčovanie používame moderný digitálny teodolit, s ktorým vykonávame aj zameranie. Pre súradnice a dátové transfery nám to zaručuje 100%-nú kompatibilitu.
Autorský dozor
1Počas realizácie stavby, ktorú sme naprojektovali Vám ponúkame in-situ poradenstvo. Záleží nám na tom, aby boli všetky práce vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou. V prípade nejasností počas výstavby nás kontaktujte! Táto služba je pre všetky naše projekty z a d a r m o !
Pre všetky činnosti, ktoré v rámci našich služieb vykonávame, vychádzame najmä z našich dlhoročných skúsenstí. Moderné technológie napomáhajú našej snahe poskytovať služby na vysokej kvalitatívnej úrovni. Zároveň šetria náš čas, čo nám umožňuje ponúknuť dobrú cenu.