1
KONTAKT:

Designcraft, s.r.o.
Vrbická 1948
SK-03101 Liptovský Mikuláš
mobil: +421 907 72 52 22
e-mail: mudrik@stvorec.sk


Niečo o nás

Základnou filozofiou pri našej činnosti je navrhnúť konkrétne riešnie projektu tak, aby sa čo najviac stotožňovalo s predstavou investora. V návrhu však vždy rešpektujeme okolie, budúca novostavba musí vytvárať harmonický celok s jestvujúcou zástavbou. Nezabúdame ani na prírodu. V prípadoch, kde by stavba mohla negatívne vplývať na ekológiu navrhujeme opatrenia, ktoré tieto vplyvy eliminujú alebo v maximálnej možnej miere minimalizujú.Naše hodnoty:
Cieľom dobrej vzájomnej spolupráce by mal byť taký výsledok, ktorý do maximálnej možnej miery uspokojí všetkých zainteresovaných. My ako projektanti cítime zodpovednosť ...
... voči zákazníkom
Samotný projekt je kompromisom medzi predstavou investora a technickými normami. V rámci týchto hraníc sme otvorení akémukoľvek návrhu zo strany zadávateľa projektu. Netradičné a atypické riešenia znamenajú pre našu prácu príjemné narušenie stereotypu.
... voči prírode
Aj keď šrotovné poslalo množstvo starých áut do večných lovíšť, ešte stále je na cestách veľa áut, ktoré prírodu príliš nešetria. Pri našich návrhoch dbáme o to, aby sme zachytili látky škodiace ekosystému. Príkladom sú lapače olejov s olejovými filtrami pri návrhu odvodnenia parkoviska.
Náš záväzok:

Al Gore, prezidentský protikandidát Georga Busha na post prezidenta USA a bývalý senátor skončil s politickou kariérou kvôli spôsobu, akým pristupovali politici z jeho okolia k otázkam ekológie na Zemi. V súčasnosti sa venuje výzkumu globálnych zmien na Zemi a šíreniu osvety pre záchranu našej planéty. Vo chvíli, keď sa stal otcom si uvedomil, že nič nemá pre neho väčšiu cenu ako planéta, ktorú budú porebovať pre život ďalšie generácie.

Pri našej práci máme šancu svojimi rozhodnutiami a riešeniami prispieť k ochrane nášho životného prostredia. Naše riešenia sú priateľské k prírode, vyrúbaný strom nahrádzame dvomi novými.